Stypendia CAŚ – dodatkowy nabór

Komisja Stypendialna zdecydowała o ogłoszeniu dodatkowego naboru na Stypendia CAŚ. Chętni do spędzenia w Egipcie jednego lub kilku miesięcy w roku akademickim 2020/2021 mają tydzień na nadesłanie zgłoszenia. Stypendia, realizowane w Egipcie, są przyznawane z rekomendacji CAŚ UW, a ich finansowanie zapewnia Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA).

Stypendium CAŚ przeznaczone jest dla osób, które chcą prowadzić w Egipcie badania naukowe związane z archeologią lub historią Egiptu i/lub terenów ościennych. O Stypendium CAŚ mogą występować (bez względu na obywatelstwo) studenci oraz absolwenci polskich uczelni, niezależnie od specjalizacji, w tym pracownicy naukowi.

Wyjazd na Stypendium CAŚ daje możliwość rozwoju naukowego, korzystania z księgozbiorów kairskich instytutów naukowych, odwiedzania kolekcji muzealnych i stanowisk archeologicznych. Stypendyści mogą też uczestniczyć w pracach naukowych polskich lub zagranicznych misji archeologicznych w Egipcie.

W roku 2020/2021 wysokość stypendium to 2 000 PLN miesięcznie; kwota ta nie podlega opodatkowaniu. Stacja Badawcza w Kairze CAŚ UW zapewnia stypendystom bezpłatne zakwaterowanie w lokalach Stacji, a także możliwość korzystania z czytelni i urządzeń biurowych.

Pracownicy CAŚ UW oferują również wsparcie przy załatwianiu spraw oficjalnych na miejscu. CAŚ UW wspomaga badania stypendystów poprzez udostępnienie infrastruktury Stacji Badawczej w Kairze. Pomoc obejmuje też ułatwiane kontaktów z polskimi i zagranicznymi misjami archeologicznymi i instytucjami naukowymi, a także organizowanie spotkań i wykładów naukowych, na których prezentują swe badania zarówno uznani naukowcy z Polski i ze świata, jak i stypendyści realizujący swoje programy badawcze (zobacz profil FB Stacji w Kairze i hasło #PCMAscholars).

Laureatów stypendium wyłoni Komisja Stypendialna. Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium określa Regulamin Stypendium CAŚ.

Regulamin, informacje o koniecznych dokumentach i formularze wniosków znajdują się tutaj.

Przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń upływa w piątek 7 sierpnia 2020 roku.

Wszelkie pytania w sprawie Stypendiów CAŚ prosimy kierować na adres mailowy pcma@uw.edu.pl z dopiskiem w tytule: STYPENDIUM 2020/2021.

Więcej na temat stypendiów CAŚ i listy poprzednich laureatów oraz ich tematów badawczych.
Więcej o Stacji Badawczej w Kairze CAŚ UW.
Pobierz ogłoszenie o stypendium (PDF).