CAŚ UW: kolejne przedłużenie pracy w systemie dyżurów

Obowiązujący w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW od 25 maja system pracy w systemie dyżurów został przedłużony do 31 sierpnia.

Pracownicy administracyjni, inżynieryjno- i naukowo-techniczni dyżurują w biurze Centrum przez dwa dni w tygodniu, od godziny 9 do 15, według ustalonego grafiku. Dyżury w siedzibie CAŚ UW ustalili sobie również niektórzy pracownicy naukowi, choć większość z nich kontynuuje pracę zdalną.

Zobacz grafik dyżurów: (Link do arkusza Google)