Pracownicy wrócili do Stacji Badawczej w Kairze

Po prawie czteromiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa do Kairu powrócili pracownicy administracyjni Stacji Badawczej w Kairze CAŚ UW. Nie oznacza to jednak pełnego wznowienia działalności placówki.

Praca administracji Stacji będzie odbywać się zdalnie, z ograniczeniem do niezbędnego minimum wyjść służbowych. We wszystkich sprawach należy więc w dalszym ciągu kierować zapytania drogą mailową lub telefonicznie. Ten tryb pracy będzie obowiązywał do odwołania.

Kontakt ze Stacją Badawczą w Kairze: https://pcma.uw.edu.pl/kontakt/stacja-w-kairze/