Obrona pracy doktorskiej Katarzyny Danys

Z wielką przyjemnością informujemy, że w dniu 17 grudnia 2019 r. w Instytucie Archeologii UW odbyła się obrona rozprawy doktorskiej Katarzyny Danys „Ekonomia i relacje handlowe oazy Fajum w okresie od V do XII w. n.e. na podstawie amfor z Deir el-Naqlun”.

Katarzyna Danys jest zatrudniona w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, w zespole grantu ERC „UMMA”. Jest ceramologiem, pracowała jako specjalistka w wielu misjach archeologicznych w Egipcie i Sudanie, między innymi w projektach CAŚ UW w Sheikh Abd el-Gurna, Tell el-Retaba, Marei, Dongoli oraz Deir el-Naqlun. To właśnie z wykopalisk w Deir el-Naqlun pochodzą amfory, którym poświęciła swoją dysertację.

Recenzentka pracy, dr hab. Teodozja Rzeuska (IKŚiO PAN) napisała:

Ceramika na stanowiskach archeologicznych w Egipcie stanowi jedno z najliczniej znajdowanych obiektów i trzeba nie lada odwagi i samozaparcia, by podjąć się jej studiów.Takiej odwagi i samozaparcia niewątpliwie nie brakowało mgr Katarzynie Danys, która podjęła się trudnego i jakże ambitnego zadania, opracowania amfor i pokazania poprzez perspektywę ceramologiczną życia społeczności monastycznej rejonu Fajum epoki bizantyńskiej i wczesnoislamskiej. (…)
Mamy tu do czynienia z młodym naukowcem o bardzo szerokich horyzontach badawczych, pozostającym na bieżąco zarówno z klasyczną jak i najnowszą literaturą tematu. Klarownie i krytycznie przeprowadza analizę wyników poszczególnych analiz interpretując je zarówno w ujęciu chronologicznym i geograficznym na szeroko pojętym tle kulturowo-politycznych zmian omawianych czasów.

Promotorką pracy była dr hab. Anna Wodzińska. Drugą recenzję przygotował prof. dr hab. Włodzimierz Godlewski. Komisja Doktorska jednogłośnie podjęła decyzję o wnioskowaniu do Rady Wydziału o przyjęcie obrony oraz nadanie stopnia doktora.