Teresa Żurkowska (1930–2019)

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci pani Teresy Żurkowskiej, która odeszła 6 grudnia 2019 roku. Pani Teresa Żurkowska była konserwatorką, pracowała między innymi w misjach archeologicznych Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Egipcie – w zespołach badających stanowiska w Sakkarze i Marei. Wspierała także działalność tych Misji. Była osobą szlachetną, a jednocześnie niezwykle skromną. W 2017 roku jako członek komitetu honorowego wzięła udział w realizacji wystawy „Dom wieczności wezyra. Grobowiec Merefnebefa i jego odkrywca”, zorganizowanej dla uczczenia jubileuszu profesora Karola Myśliwca.

Została pochowana na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.