Wręczenie Księgi Jubileuszowej Profesorowi Bielińskiemu

W piątek, 4 października 2019 r. odbyła się uroczystość wręczenia księgi jubileuszowej profesorowi Piotrowi Bielińskiemu. Wzięło w niej udział ponad sto osób, w tym Rektor UW dr hab. Marcin Pałys, przedstawiciele władz rektorskich i dziekańskich UW i reprezentanci innych instytucji naukowych, a także liczni współpracownicy, przyjaciele i wychowankowie Profesora.

Podczas uroczystości laudacje na cześć Jubilata wygłosili prof. Michał Gawlikowski oraz prof. Włodzimierz Lengauer. Przekazano mu również gratulacje od przedstawicieli władz instytucji naukowych i osób ze środowiska polskich archeologów śródziemnomorskich. Sam Jubilat w swoim wystąpieniu wspominał początki swojej kariery archeologicznej i swoich nauczycieli, którzy mieli największy wpływ na ukształtowanie się jego zainteresowań naukowych.

Prof. Bieliński jest związany z Uniwersytetem Warszawskim od początku swojej kariery. Od 1993 do 1998 piastował funkcję prodziekana, następnie do 2005 r. – dziekana Wydziału Historycznego UW. W latach 2005–2013 był dyrektorem Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, zaś od 2014 r. stoi na czele Rady Naukowej CAŚ UW. Jego zainteresowania badawcze obejmują sztukę i architekturę Mezopotamii, Syro-Palestyny, Anatolii i Półwyspu Arabskiego od Chalkolitu po Epokę Brązu. Jako wieloletni wykładowca w Zakładzie Archeologii Bliskiego Wschodu Instytutu Archeologii UW jest promotorem kilkunastu dysertacji doktorskich i licznych prac magisterskich. Bieliński uzyskał tytuł profesora zwyczajnego w 2012 roku.

Jak podkreślono w obu laudacjach, Profesor Bieliński jest jednak przede wszystkim aktywnym archeologiem terenowym. Od lat 70.tych XX wieku niemal co roku spędza po kilka tygodni na wykopaliskach. W tym czasie kierował licznymi misjami Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW na Bliskim Wschodzie, przede wszystkim w Syrii i w Iraku. W 2007 roku, stając na czele Kuwejcko-Polskiej Misji Archeologicznej rozpoczął pierwsze polskie badania na Półwyspie Arabskim. W 2018 roku otrzymał grant NCN na pierwsze polskie badania w Omanie.

W tomie okolicznościowym pt. „Stories told around the fountain”, znalazły się teksty osób z międzynarodowego grona uczonych, z którymi spotkał się na swej drodze prof. Bieliński. Zgromadzono tam ponad 40 artykułów naukowych, a także kilka bardziej prywatnych opowieści związanych z osobą Jubilata. Artykuły dotyczą archeologii, ikonografii i kultu, ceramiki oraz innych aspektów kultury materialnej starożytnego Bliskiego Wschodu. Chronologiczne i geograficzne spektrum zagadnień odzwierciedla zainteresowania badawcze Jubilata związane przede wszystkim z epoką brązu na Bliskim Wschodzie, od północnej Mezopotamii po Półwysep Arabski, ale sięgają też Egiptu, Cypru i rzymskich prowincji południowo-wschodniej Europy.

A. Pieńkowska, D. Szeląg, I. Zych (red.), Stories told around the fountain. Papers offered to Piotr Bieliński on his 70th Birthday, Warszawa: PCMA, WUW, 2019