Warsztaty: ERC Starting Grant UMMA

W pierwszych dniach lipca odbędą się warsztaty poświęcone najnowszym wynikom polskich wykopalisk w Starej Dongoli (Sudan) prowadzonych w ramach grantu Europejskiej Rady ds. Badań. W spotkaniu pt. „ERC Starting Grant UMMA. A glimpse at an 18th-century African urban landscape: Dongola 2018–2019 season results” bierze udział międzynarodowy zespół badaczy pracujący w ramach tego projektu.

W sezonie 2018–2019 misja Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego spędziła w Starej Dongoli cztery miesiące, od końca października do początku marca. Głównym celem prac archeologicznych było zlokalizowanie i przebadanie najpóźniejszych warstw stanowiska, które wydatowano na XVIII wiek.

Prace wykopaliskowe odbywały się w ramach projektu „UMMA”, którego celem jest zbadanie późnej Dongoli i przemian, jakie zaszły w tym mieście, gdy przestało ono być stolicą chrześcijańskiego królestwa Makurii. Na ten projekt Europejska Rada ds. Badań (European Research Council) przyznała dr. Arturowi Obłuskiemu tzw. Starting Grant.

Stara Dongola, to ważne stanowisko, na którym Polacy prowadzą badania od ponad 50 lat. Jako stolica potężnego chrześcijańskiego królestwa Makurii, które znajdowało się na terenie dzisiejszego Sudanu, Dongola przeżywała rozkwit między IX a XIII wiekiem. Po upadku Makurii na terenie jej stolicy powstało niewielkie królestwo, które nadal prowadziło ożywione kontakty handlowe zarówno z Dalekim Wschodem, jak i z Europą. Badaczy z projektu UMMA interesuje nie tylko rozpad jednej państwowości i tworzenie nowego organizmu administracyjnego, ale także  okres w historii Dongoli, gdy z chrześcijańskiej stolicy zaczyna ona zmieniać się w miasto muzułmańskie, a na jej terenie powstaje nowa społeczność.

Podczas warsztatów zespół grantu ERC będzie dyskutował nad wynikami ostatniego sezonu, podsumowując rezultaty osiągnięte przez poszczególnych specjalistów na tym etapie projektu

Program warsztatów

Warsztaty odbędą się w dn. 3–5 lipca 2019 r. w siedzibie CAŚ UW, ul. Nowy Świat 4, sala 207

***
5 lipca 2019:
Wnioski z warsztatów zebrane w informacji prasowej