Szkoła letnia w Tunezji – przedłużenie terminu zgłoszeń

Trwa nabór do Szkoły letniej, której zajęcia (w języku angielskim) odbywać się będą na stanowisku Mustis w Tunezji w dniach 20–30 września 2019. Termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony.

Zajęcia szkoły letniej w Mustis skierowane są w roku 2019 do studentów I-go i II-go stopnia Wydziałów Historycznego, Orientalistycznego oraz filologii klasycznej. Intencją organizatorów jest stworzenie uczestnikom warunków do teoretycznego i praktycznego poznania realiów prowadzenia badań archeologicznych w środowisku rzymskiego miasta w Afryce Północnej. Poszukujemy zatem kandydatów otwartych na doświadczenia z zakresu szeroko pojętej wiedzy o przeszłości człowieka. Ścisła specjalizacja z zakresu archeologii starożytnego Rzymu nie jest w żadnej mierze wymagana. Powodzenie projektu zależy od zróżnicowania składu grupy, która pojedzie we wrześniu b.r. do Tunezji. Z tego powodu zapraszamy serdecznie do udziału studentów wszystkim dyscyplin i specjalizacji obecnych w ramach wymienionych wyżej Wydziałów.

Rekrutacja ma charakter dwustopniowy – po akceptacji Państwa zgłoszenia, prowadzone będą rozmowy kwalifikacyjne, w wyniku których zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do udziału w szkole (której koszt pokryty jest ze środków Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu POWER ścieżka 3.5).

Ważne terminy:
– przesyłanie zgłoszeń: do 28 maja 2019 (do godz. 23.59)
– ogłoszenie listy zakwalifikowanych uczestników (spełniających wymogi formalne) oraz harmonogramu rozmów: 29 maja
– rozmowy kwalifikacyjne: 3–4 czerwca 2019
– ogłoszenie wyników rekrutacji i listy osób zakwalifikowanych do udziału w szkole letniej: 7 czerwca 2019

Wszystkie szczegóły, niezbędne informacje, program zajęć, regulamin i warunki uczestnictwa dostępne są na stronie ZIP UW.