Zaproszenie do nadsyłania artykułów do PAM 28

Redakcja czasopisma „Polish Archaeology in the Mediterranean” rozpoczyna przyjmowanie artykułów do kolejnego tomu czasopisma, który ukaże się w 2019 r. Serdecznie zapraszamy autorów do nadsyłania tekstów, zarówno do fascykułu ogólnego, jak i tematycznego.

Tematem przewodnim specjalnego fascykułu tomu 28 będzie szeroko pojęte zagadnienie oświetlenia w starożytności, jego źródeł oraz rozmaitych urządzeń i sposobów rozświetlania mroku, a także związanych z tym aspektów społeczno-ekonomicznych. Jego współredaktorem będzie prof. Laurent Chrzanovski, archeolog, historyk, autor licznych publikacji na temat oświetlenia w starożytności.

Jak dotychczas przyjmowane będą teksty poświęcone tematyce badań archeologicznych na terenach szeroko rozumianego obszaru śródziemnomorskiego i Bliskiego Wschodu, w tym północno-wschodniej Afryki, Półwyspu Arabskiego i Kaukazu, z okresów od prehistorii po średniowiecze.

Nieprzekraczalny termin nadsyłania artykułów to 15 sierpnia 2019 roku.

Szczegółowe informacje w załączniku.