Praca w Kairze

Stacja Badawcza w Kairze Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW ogłasza dwa konkursy na stanowisko asystenta/ki Dyrektora Stacji.

Kandydat/ka zostanie zatrudniony/a na okres jednego roku z możliwością przedłużenia umowy w przypadku zainteresowania stron.
Termin składania dokumentów upływa 20 maja 2019 r. Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne 21.05.2019 r.
Dokumenty należy przesyłać mailowo na adres: pcma@uw.edu.pl 

Szczegółowe informacje w załączniku