Konferencja „Stone Canvas”

Stacja Badawcza w Kairze CAŚ UW oraz Institut français d’archéologie orientale (IFAO) przygotowują międzynarodową konferencję Stone canvas: towards a better integration of ‘rockart’ and ‘graffiti’ studies in Egypt and Sudan. Terminology, approaches, and research issues, która odbędzie się w terminie 10–11 listopada 2019 r. Zapraszamy do nadsyłania abstraktów wystąpień.

Konferencja poświęcona jest badaniom nad sztuką naskalną oraz graffiti w Egipcie i Sudanie. Są to studia na pograniczu kilku dyscyplin naukowych, w tym archeologii, egiptologii, czy epigrafiki. Celem konferencji jest podjęcie dialogu z reprezentantami tych odmiennych, choć pokrewnych, dziedzin aby wypracować wspólne płaszczyzny badawcze i strategie współpracy. Powstanie również publikacja.

Organizatorem wydarzenia jest dr Paweł Polkowski, specjalista w dziedzinie sztuki naskalnej Afryki Północnej, który w Kairze realizuje stypendium post-doktorskie z ramienia CAŚ UW i IFAO.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 maja 2019 r.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym cyrkularzu.