Konferencja „Kazimierz Michałowski: Contributions à l’archéologie et la muséologie moderne”

Institut Polonais de Paris organizuje konferencję „Kazimierz Michałowski: Contributions à l’archéologie et la muséologie moderne” na temat współpracy międzynarodowej w dziedzinie archeologii egipskiej. Spotkanie odbędzie się w siedzibie UNESCO w Paryżu.

Przywołanie postaci profesora Kazimierza Michałowskiego, patrona i założyciela Centrum, ma być okazją do zaobserwowania wpływu jego działalności, prowadzonej od połowy XX wieku we współpracy międzynarodowej zainicjowanej przez UNESCO, na współczesną archeologię oraz muzealnictwo.

Do dyskusji zaproszeni zostali przedstawiciele czterech instytucji: Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, Muzeum Narodowego w Warszawie, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) oraz Collège de France. Obszerne wystąpienie poświęcone historii oraz wszystkim gałęziom aktualnej działalności CAŚ UW pokaże jak znacząca i wielowymiarowa jest spuścizna profesora Michałowskiego.

Konferencja: „Kazimierz Michałowski: Contributions à l’archéologie et la muséologie moderne”
30 listopada 2018 r.
UNESCO, 1 rue Miollis (Salle XVI), 75015 Paris

Link

Zdjęcia