UW a nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – konsultacje

1 października 2018 roku weszła w życie nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Uczelnie mają rok aby uchwalić statuty uwzględniające zmiany w prawie. Zajmują się tym senaty i komisje senackie. Uniwersytet Warszawski prowadzi konsultacje wewnętrzne w formie pracy powołanych przez Rektora think tanków oraz spotkań otwartych dla społeczności, które są elementem procesu wypracowywania nowego kształtu senatu UW.

Bieżące informacje o przebiegu konsultacji, spotkaniach otwartych, pracy think tanków oraz pracach w senacie UW publikowane są w zakładce na stronie głównej uczelni: https://www.uw.edu.pl/uw-a-nowa-ustawa.

Najbliższe konsultacje odbędą się 6 i 7 listopada 2018 r.