Wykład z serii PolAr w Kairze: The Power of the Apostles in Egypt and Nubia

Stacja Badawcza Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Kairze ma przyjemność zaprosić na kolejny wykład z cyklu PolAr (Polish Archaeology in the Mediterranean): “The Power of the Apostles in Egypt and Nubia. New Comments on Mediaeval Wall Paintings”, który wygłosi dr Magdalena Łaptaś z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Bio:
Magdalena Łaptaś jest historykiem sztuki i archeologiem, pracuje na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wcześniej pracowała w Galerii Faras Muzeum Narodowego w Warszawie. Od 2001 roku uczestniczyła w wykopaliskach w Banganarti (Sudan), była także członkiem misji konserwatorskich w Kaftun i Ma’ad (Liban). Głównym obszarem jej badań są śródziemnomorska sztuka średniowieczna, sztuka bizantyńska i nubijska, ze szczególnym uwzględnieniem ikonografii malowideł pozyskiwanych podczas polskich wykopalisk w Sudanie. Obecnie kieruje projektem w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki pt. „Kolegium apostolskie w monumentalnym malarstwie średniowiecznego Egiptu”.

Abstrakt:
Dwunastu Apostołów zostało wybranych przez Chrystusa na jego uczniów. Liczba dwanaście miała szczególne znaczenie, po śmierci Judasza jego miejsce zostało przydzielone Maciejowi (Dz 1, 26). Jednak według tradycji rzymskiej to Paweł, a nie Maciej, zastąpił Judasza. Mimo że tradycja ta była szeroko rozpowszechniona w krajach śródziemnomorskich, to w nubijskich przedstawieniach apostolskich Paweł został pominięty. To odkrycie, które zmusza do przyjrzenia się tej rozbieżności. Pominięcie Pawła w nubijskich przedstawieniach dwunastu apostołów podnosi rangę Andrzeja w Nubii. Relikwie Andrzeja zostały przewiezione z Patras do Konstantynopola w IV wieku, według późniejszej tradycji był on założycielem stolicy Cesarstwa Bizantyjskiego. Niektóre egipskie przedstawienia Andrzeja pokazują siłę jego kultu tam. Celem tego wykładu jest omówienie niektórych zagadnień związanych ze świadomym rozwojem tradycji apostolskiej w Dolinie Nilu, opartej na takich apostołach jak Piotr, Andrzej, Jan i Marek.

Wykład: “The Power of the Apostles in Egypt and Nubia. New Comments on Mediaeval Wall Paintings”
Magdalena Łaptaś (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Wtorek, 16 października 2018, 18:00–20:00
Stacja Badawcza CAŚ UW w Kairze, ul. Mahalla 11, Heliopolis

Wydarzenie na Facebooku