Grant ERC „Umma” – zespół badawczy rozpoczyna prace w Dongoli

Z końcem października rozpoczyna się pierwszy sezon wykopaliskowy w ramach projektu „UMMA – Urban Metamorphosis of the community of a Medieval African capital city”. Dr Artur Obłuski z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW otrzymał prestiżowy grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC Starting Grant) obejmujący 5-letnie badania w Dongoli, w Sudanie. Tegoroczne prace terenowe pod kierunkiem dr. Obłuskiego oraz dr Doroty Dzierzbickiej (IA UW) potrwają cztery miesiące. Podczas realizacji projektu przewidziano łącznie 16 miesięcy badań w terenie.

Zespół naukowy dr. Obłuskiego prowadzi w ramach projektu „Umma” badania o interdyscyplinarnym charakterze. Składa się z archeologów, epigrafików, dokumentalistów i ceramologów. Podczas prac w Dongoli zespół korzystał będzie z najnowocześniejszych metod badawczych, a także współpracował z licznymi specjalistami, łącząc takie dziedziny jak archeologia, fizyka, biologia i chemia.

Celem projektu „Umma” jest analiza procesu transformacji, przebiegu oraz charakteru przemiany Dongoli z ważnego ośrodka chrześcijańskiego, stolicy królestwa Makurii, w miasto muzułmańskie. „Mój doktorat był poświęcony powstawaniu królestw w średniowiecznej Nubii. Teraz będę zajmował się upadkiem tych królestw i powstawaniem nowych społeczności” – mówi dr Obłuski.

W nadchodzącym sezonie zespół badawczy skupi się na badaniu dzielnicy mieszkalnej datowanej na XIV–XVI w., kiedy w Dongoli mają miejsce przemiany polityczne, społeczne i religijne. Archeolodzy sądzą, że głębokie zmiany w społeczności miejskiej powinny być możliwe do uchwycenia na poziomie domostwa czy rodziny. Dlatego badacze będą szczególnie uważnie przyglądać się domom, ich rozkładowi, wyposażeniu, a także pozostałościom życia codziennego ich mieszkańców.

Historia badań Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW na terenie Sudanu sięga połowy XX-go wieku i trwa nieprzerwanie do dziś. Po zakończeniu prac ratunkowych w Faras prof. Kazimierz Michałowski otrzymał koncesję na prowadzenie wykopalisk w Dongoli. Prace rozpoczął architekt Antoni Ostrasz, a następnie przez kilkadziesiąt lat kierowali nimi dr hab. Stefan Jakobielski (IKŚiO PAN) i prof. Włodzimierz Godlewski. Obecnie badania prowadzi dr Artur Obłuski. W lutym 2018 roku Centrum otworzyło swój oddział w Sudanie – Polski Ośrodek Archeologiczny CAŚ UW w Chartumie.

Materiały prasowe: Dongola ERC, komunikat prasowy