Seminarium Stypendystów: Rekonstrukcja 3D klasztoru w Ghazali

Serdecznie zapraszamy na spotkanie w ramach Seminarium z Archeologii Śródziemnomorskiej. Referat pt. „Rekonstrukcja 3D klasztoru w Ghazali” wygłoszą stypendystki Agnieszka Wujec i Joanna Szewczyk..

17 kwietnia 2018 r. (wtorek) o godz. 9:00
w Bibliotece Stacji przy ul. Mahalla 11 w Kairze.

Zobacz wydarzenie na FB