Seminarium PCMA: Dialog wokół dokumentacji

Zapraszamy na Seminarium PCMA, pt. „Dialog wokół dokumentacji, czyli dostać grant to dopiero początek…”, w ramach którego dr Jadwiga Iwaszczuk z IKŚiO PAN zaprezentuje swój grant w Grant w konkursie MNiSW „Dialog”.

Dr Iwaszczuk uzyskała go na projekt „Nowoczesna dokumentacja w badaniach Polsko-Egipskiej Misji Archeologiczno-Konserwatorskiej w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari (Egipt): tworzenie, zarządzanie, udostępnianie” (0088/DLG/2017/10). Jest on realizowany przez IKŚiO PAN we współpracy z CAŚ UW.

Seminarium odbędzie się we czwartek, 22 lutego o godz. 11.30 w sali 135 w siedzibie Centrum.