Dar dla księgozbioru Stacji w Kairze

Kolekcja książek Stacji Badawczej CAŚ UW w Kairze wzbogaciła się o zbiór kilkudziesięciu szczegółowych map doliny Nilu.

Jest to dar inż. Samira Abadira, wieloletniego przyjaciela i współpracownika Stacji. Jego nazwisko, jako jednego z darczyńców, którzy przyczynili się do rozwoju stacyjnego Księgozbioru, znalazło się na specjalnej tabliczce przy wejściu do czytelni.

Serdecznie Dziękujemy!

Zobacz: Katalog map
Więcej o Księgozbiorze Stacji w Kairze