Wykład z serii PolAr w Kairze: The female figurines

Stacja Badawcza Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Kairze ma przyjemność zaprosić na kolejny wykład z cyklu PolAr (Polish Archaeology in the Mediterranean):„The female figurines in the Egyptian Museum, Cairo”. Wygłosigo pani Marwa Abdel Razek (Muzeum Egipskie w Kairze), doktorantka Wydziału Archeologii Uniwersytetu Kairskiego.

W sztuce starożytnego Egiptu, poczynając od okresu wczesnodynastycznego,figurki kobiece są przedstawiane z detalami ciała. Dzięki temu wiemy, że figurki z późniejszych okresów, od Średniego Państwa po czasy grecko-rzymskie odzwierciedlają czystą egipską sztukę bez jakichkolwiek wpływów obcych kultur. Figurki, licznie odkrywane podczas wykopalisk na terenie Egiptu, wykazują różnice, artyści skupiali się na różnych aspektach fizjonomii- oczach, cechach kobiecych, uczesaniu, biżuterii czy szatach. Figurki kobiece są w starożytnym Egipcie szeroko reprezentowane w różnych okresach na przestrzeni dziejów, część z nich została zidentyfikowana, podczas gdy przeznaczenie innych pozostaje nieznane. Figurki zgromadzone w Muzeum Egipskim w Kairze wykonane są z różnych materiałów, w przypadku wielu z nich nieznana jest proweniencja oraz datowanie.


Wykład: „The female figurines in the Egyptian Museum, Cairo”
Marwa Abdel Razek (Muzeum Egipskie w Kairze)
Wtorek, 12. grudnia 2017 r., godz. 19:00,

Stacja Badawcza CAŚ UW w Kairze, ul. Mahalla 11, Heliopolis