Dziękujemy za 8 ICAANE

Wielkim sukcesem zakończył się VIII Kongres Archeologii Starożytnego Bliskiego Wschodu (ICAANE), który odbywał się na Uniwersytecie Warszawskim od 30 kwietnia do 4 maja. Organizatorami ICAANE były: Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, Fundacja im. Kazimierza Michałowskiego, Instytut Archeologii UW oraz Instytut Prahistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kongres organizowany jest co dwa lata w ważnych, zazwyczaj stołecznych europejskich ośrodkach uniwersyteckich. W tym roku honor ten przypadł Warszawie.

Podczas uroczystego otwarcia kongresu odczytano specjalnie skierowany do uczestników list od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Z przemówieniem inauguracyjnym wystąpiła także Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, która zgodziła się objąć kongres patronatem honorowym. Honorowego patronatu podjęli się także Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka, Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski oraz Rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza prof. Bronisław Marciniak.

W 8 ICAANE wzięło udział blisko 600 uczestników z ponad 40 krajów ze wszystkich kontynentów. Wygłoszono ponad 270 referatów w głównych sesjach tematycznych oraz ponad 130 w trakcie warsztatów, przedstawiono też ponad 40 posterów. Obok tradycyjnej prezentacji badań najnowszych odkryć archeologicznych, mocny akcent położony był na wykorzystanie w archeologii najnowszych technologii pozwalających rekonstruować zburzone budowle, malowidła z zawalonych ścian a także datować starożytne znaleziska.

W czasie kongresu przedstawiono też wyniki polskich wykopalisk na terenie starożytnego Bliskiego Wschodu, Azji Mniejszej i Środkowej a także Egiptu. Ponad 30 polskich badaczy zaprezentowało wyniki swych prac. 12 wystąpień dotyczyło badań prowadzonych z ramienia Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.

Program i abstrakty wystąpień konferencyjnych.

Organizatorzy serdecznie dziękują uczestnikom kongresu za podzielenie się wynikami swoich badań oraz wszystkim osobom – pracownikom i studentom UW oraz wolontariuszom – zaangażowanym w przygotowanie tego wielkiego przedsięwzięcia.