8th ICAANE Warszawa 2012

Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, Instytut Archeologii UW oraz Fundacja im. K. Michałowskiego są organizatorami 8 międzynarodowego Kongresu Archeologii Starożytnego Bliskiego Wschodu (International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East – ICAANE), który odbędzie się w Warszawie w dniach od 30 kwietnia do 4 maja 2012 roku.

Kongres ICAANE odbywa się regularnie co dwa lata w różnych europejskich ośrodkach uniwersyteckich i poświęcony jest odkryciom i badaniom archeologicznym na terenie starożytnej Mezopotamii, Lewantu, Anatolii, krajów Zatoki Perskiej i Iranu. ICAANE zawsze gromadzi największe międzynarodowe sławy z tej dziedziny. Daje też możliwość zapoznania się z najnowszymi, niepublikowanymi jeszcze wynikami wykopalisk.

Wszystkie bieżące informacje dotyczące wykładów, rejestracji i opłat znajdują się na stronie www.8icaane.org.

Istnieje też możliwość dokonania bezpłatnej subskrypcji umożliwiającej otrzymywanie mailem kongresowego newslettera.

Program i abstrakty wystąpień konferencyjnych.