Polish Archaeology in the Mediterranean czasopismem punktowanym

Z przyjemnością informujemy, że nasz rocznik Polish Archaeology in the Mediterranean został po raz pierwszy wpisany na listę czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za artykuły w PAM można otrzymać 4 pkt.

Serdecznie zapraszamy Autorów do nadsyłania artykułów do najbliższych wydań (PAM 22 i PAM 23 ). Artykuły do PAM 22 zbieramy do końca października, zaś do PAM 23 prosimy nadsyłać do końca grudnia 2012 roku. Poza raportami z badań w danym roku można również nadsyłać artykuły przekrojowe związane z badaniami misji prowadzonych przez PCMA do części PAM Studies. Zachęcamy państwa do poinformowania o tej możliwości swoich kolegów i współpracowników, z Polski i z zagranicy.

Przypominamy, że teksty powinny zostać przygotowane według wytycznych dla autorów dostępnych na stronie internetowej naszego czasopisma, gdzie można też zapoznać się z procedurami recenzyjnymi. W razie pytań, prosimy o kontakt z redakcją PAM: e-mail pam.pcma@uw.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do współpracy.