Polacy nad Nilem. Sezon 2011-2012

Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW oraz Zakład Archeologii Egiptu i Nubii IA UW zapraszają na sympozjum poświęcone polskim badaniom archeologicznym i konserwatorskim w Egipcie i Sudanie.

Polacy nad Nilem. Sezon 2011-2012

Wykłady odbędą się w dniach 4-6 czerwca 2012 w Instytucie Archeologii UW w sali 210.

Sesję otworzą prof. Włodzimierz Godlewski i dr Sławomir Rzepka w poniedziałek 4 czerwca o godz. 9:30.

Gościem specjalnym będzie dr Karla Kroeper z Muzeum Egipskiego w Berlinie, która 5 czerwca 2012 o godz. 18:30 wygłosi referat pt. „Naga in the 21st Century”

Serdecznie zapraszamy.