Aktualności

 • Konkurs na stanowisko dyrektora CAŚ UW

  Rektor Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na Dyrektora Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 31 sierpnia 2024 r. Szczegółowe informacje na temat zadań Dyrektora CAŚ UW oraz wymagań wobec kandydatów ubiegających się o to stanowisko można znaleźć w ogłoszeniu konkursowym. Tryb i warunki postępowania konkursowego określa Regulamin Konkursu. Zgłoszenia należy przesyłać e-mailem […]

 • Konkurs na stanowisko specjalisty ds. obsługi projektów

  Dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty ds. obsługi projektów. Poszukiwana jest osoba do obsługi projektów realizowanych w CAŚ UW ze środków zewnętrznych (NCN, FNP, NCBR, UE). Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniu konkursowym (pdf). Formularz RODO do pobrania (doc.). Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 1 sierpnia 2024.

 • Baza marmurów z regionu Lewantu dostępna online

  Zakończono prace nad stworzeniem bazy danych obiektów marmurowych z regionu Lewantu, prowadzone w ramach projektu „Marmora Bizantina. Identyfikacja pochodzenia marmurów oraz ich wykorzystanie w przestrzeni sekularnej i sakralnej w południowym Lewancie okresu wczesnobizantyjskiego (IV–VII wieku n.e.)”. kierownikiem projektu jest dr Mariusz Gwiazda z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Baza danych obejmuje opisy znalezisk marmurowych z […]

 • Małe Granty CRAC: grant na badania metali z Aleksandrii

  Centrum Badań nad Cywilizacjami Starożytnymi Uniwersytetu Warszawskiego (CRAC) po raz dwunasty przyznało tzw. Małe Granty. Wśród zwycięskich projektów jest temat zgłoszony przez dr. hab. prof. UW Grzegorza Majcherka z CAŚ UW. Projekt „Żelazne dowody – analiza składu chemicznego żelaznych i miedzianych zabytków z Aleksandrii” otrzymał finansowanie w ramach Działania IDUB I.3.11. Projekt ma na celu rozwinięcie dotychczasowych wniosków na […]

 • Mahmoud El-Tayeb, (1957–2024)

  Dr hab. prof. UW El-Sheikh Mahmoud El-Tayeb był archeologiem specjalizującym się w archeologii Sudanu, ze szczególnym uwzględnieniem okresów meroickiego (300 p.n.e.–350 n.e.) po makurycki (600–1400 n.e.). Urodził się w Gedaref w Sudanie, a do Polski przyjechał w 1975 roku na stypendium Międzynarodowego Związku Studentów, by rozpocząć studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim. Wcześniej jednak ukończył roczny […]

 • Wspomnienia o Mahmoudzie El-Tayebie

  Napisanie notki biograficznej Mahmouda to zadanie albo niemożliwe, albo mało sensowne. Oczywiście można opisać jego karierę naukową, jak to się zwykle robi przy takich okazjach. Ale to właśnie określam, jak działanie mało sensowne. Bo wszyscy, którzy Mahmouda poznali wiedzą, że to, kim naprawdę był daleko wykracza poza ramy takich suchych faktograficznych tekstów. A one nigdy […]

 • Badaczki z CAŚ UW ze stypendium dla wybitnych młodych naukowców

  Dr Agata Deptuła i dr Emilia Smagur z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego zostały laureatkami konkursu Ministra Nauki dla wybitnych młodych naukowców.  W tegorocznej edycji konkursu Minister Nauki przyznał stypendia 228 wybitnym młodym naukowcom, reprezentującym 53 dyscypliny naukowe i artystyczne. Na Uniwersytecie Warszawskim pracuje lub uczy się na studiach doktoranckich aż 26 stypendystów. Na liście […]

 • Seminarium PCMA z serii „Pot Talks”: „A guide to Phoenician pottery in the Mediterranean”

  Podczas czerwcowego seminarium PCMA z serii „Pot Talks (Rozmowy o garnkach) – Multidyscyplinarne podejście do ceramiki z obszaru Afryki i nie tylko”, dr Francisco J. Núñez zaprezentuje swoje wyniki badań na temat ceramiki fenickiej z obszaru Morza Śródziemnego.   Abstrakt: „The Phoenician pottery represents one of the most fascinating cultural phenomena of Antiquity. Rooted in ancient […]

 • Program Mentor: wykład dr Marii Roumpou o analizach pozostałości organicznych

  Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego gościć będzie dr Marię Roumpou z The Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH), specjalistkę w dziedzinie archeometrii i metod naukowych w analizie pozostałości archeologicznych. Jej wizyta na Uniwersytecie Warszawskim jest częścią Programu IDUB „Mentor” i obejmuje wykład otwarty oraz warsztaty dla grupy roboczej zajmującej się ceramologią, koordynowanej przez […]