Aktualności

 • Konferencja „Polacy na Bliskim Wschodzie” 2021 – nabór zgłoszeń

  Po rocznej przerwie ponownie zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji archeologicznej Polacy na Bliskim Wschodzie. Jej piąta edycja zaplanowana jest na 9–11 czerwca 2021 roku w formie zdalnej. Konferencję współorganizują Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego i Katedra Archeologii Orientu Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.  Celem konferencji jest jak najszersza wymiana informacji na temat badań archeologicznych […]

 • PAM 29/1 z artykułami o badaniach nad Morzem Czerwonym

  Tematem przewodnim pierwszego fascykułu rocznika Polish Archaeology in the Mediterranean 29 będzie zbiór artykułów stanowiących pokłosie konferencji Red Sea VIII zorganizowanej przez CAŚ UW w Warszawie w lipcu 2017 r. Redaktorami tomu pod tytułem Red Sea trade in resources and other studies. Proceedings of the Red Sea VIII conference in Warsaw, 4–9 July 2017 są […]

 • Konkursy na stanowisko asystenta i adiunkta w CAŚ UW

  Dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza dwa konkursy na stanowisko asystenta dla magistrów i trzy konkursy na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora. Szczegółowe informacje o wymaganiach na każde ze stanowisk znajdują się w załącznikach: Asystent 1 – specjalizacja: ceramika (Egipt, Sudan) Asystent 2 – specjalizacja: szkło (Egipt) Adiunkt 1 – specjalizacja: psychologiczne aspekty wiedzy […]

 • CAŚ na Prostej 69: numery telefonów i pokoje

  Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW rozlokowało się już w nowym biurze. Informacje o rozmieszczeniu poszczególnych działów i pracowników można znaleźć na stronie internetowej. Najważniejsza zmiana w numerach telefonów to likwidacja miejskiej linii (22 826 .. ..) oraz rezygnacja z numeru faksu. Numery do poszczególnych działów można znaleźć tutaj: https://pcma.uw.edu.pl/o-nas/struktura/. Numery telefonów do administracji to: Katarzyna Szczepkowska, […]

 • Wybory do Rady Dyscypliny Archeologia

  Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Archeologii przeprowadzi w dniach 22. grudnia 2020 – 11. stycznia 2021 wybory członków Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia w grupie nauczycieli akademickich mających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego oraz w grupie innych nauczycieli akademickich. Wszystkie osoby uprawnione do głosowania powinny zapoznać się z informacjami na temat wyborów. Szczegóły i terminy w […]