Aktualności

 • Seminarium PCMA: Zastosowanie badań izotopowych

  W trakcie kolejnego spotkania z cyklu „Seminarium PCMA” dr Robert Stark przedstawił prezentację zatytułowaną: „Isotopes? What are they about”. Prezentacja zawierała podstawowe informacje na temat zastosowania izotopów w analizach bioarcheologicznych i miała na celu zapoznanie pracowników Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW z zasadami i możliwościami badań izotopowych. Pokazywała też w jaki sposób za pomocą analiz izotopowych […]

 • Dr hab. Artur Obłuski z nagrodą Prezesa Rady Ministrów

  Wśród tegorocznych laureatów Nagród Prezesa Rady Ministrów znalazł się dr hab. Artur Obłuski. Wyróżniono go w kategorii „wysoko ocenione osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego”. Jak można przeczytać w uzasadnieniu, nagrodę przyznano za „The Monasteries and Monks of Nubia – wybitne dzieło: owoc kompetencji w zakresie badań terenowych i naukowych oraz w zakresie […]

 • Portal redakcyjny czasopisma PAM

  Zmieniły się zasady przyjmowania tekstów do czasopisma Polish Archaeology in the Mediterranean (PAM). Nie ma już potrzeby czekać na „Call for papers”, lecz można przesyłać artykuły w trybie ciągłym. Należy je składać za pomocą portalu redakcyjnego dostępnego pod adresem www.pam-journal.uw.edu.pl (konieczne jest założenie konta w systemie). Materiały należy przygotować ściśle według instrukcji dostępnych w zakładce […]

 • Ryszard Sobolewski (1937–2021)

  Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ryszarda Sobolewskiego, architekta, pracownika Stacji w Kairze i uczestnika wielu projektów badawczych w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Ryszard Sobolewski pracował jako architekt w Stacji w Kairze w pierwszej połowie lat 70tych XX wieku. Brał wówczas udział w większości prac terenowych prowadzonych przez Stację. Jako architekt i dokumentalista pracował […]

 • Seminarium PCMA: Ręcznie lepiona ceramika z Bilād al-Shām w okresie islamskim

  W cyklu Seminariów PCMA wystąpi dr Piotr Makowski z prezentacją „Towards a better understanding of the chronological and geographical distribution patterns of plain and painted handmade wares in Bilād al-Shām”. Abstrakt: „Na przestrzeni późnych okresów islamskich ręcznie robione niedekorowane i malowane naczynia ceramiczne były stałym komponentem tożsamości kulturowej i wspólnotowej mieszkańców Bilād al-Shām. Ich nieprzerwane […]

 • Praca – wdrażanie „collaborative archaeology”

  Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na współpracownika w zakresie collaborative archaeology, czyli współpracy w archeologii. Wybrana osoba będzie asystentem dr Tomomi Fushiyi, która w CAŚ UW odpowiada za tworzenie i wdrażanie programów współpracy ze społecznościami lokalnymi w krajach prowadzenia badań Centrum. Współpraca dotyczyła będzie programów dla Libanu i/lub Cypru. Wszystkie informacje dotyczące wymagań […]