Aktualności

 • Kolejny mini-grant z programu IDUB

  W ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) dr Robert Mahler z CAŚ UW otrzymał grant na wykup opcji open access dla swojego artykułu w czasopiśmie „Archaeometry”. Tego typu granty są oferowane w ramach działania IDUB I.2.4. – wspomaganie aktywności publikacyjnej w modelu open access, mającego na celu rozwoju i wzrost potencjału pracowników zatrudnionych na […]

 • Lew CAŚ na tle pustyni

  Oferta wykopalisk dla studentów

  Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi co roku kilkanaście ekspedycji terenowych w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Część z nich oferuje możliwość udziału studentom Uniwersytetu Warszawskiego, a także studentom innych uczelni. W 2021 roku nabór chętnych prowadzili lub też wciąż prowadzą kierownicy kilku ekspedycji: Asasif Północny w Egipcie*: grobowce dostojników z czasów Średniego Państwa (kierownik: […]

 • Zmiana kierownictwa ekspedycji: Tell Arbid i Tell Qaramel

  Rada Naukowa Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW pozytywnie zaopiniowała zmiany kierownictwa dwóch ekspedycji CAŚ UW w Syrii: w Tell Arbid i Tell Qaramel. Odpowiedzialność za projekt w Tell Arbid objęła dr hab. Anna Smogorzewska (Wydział Archeologii UW). Zastąpiła w tej roli prof. Piotra Bielińskiego, który rozpoczął tam wykopaliska w 1996 r. i kierował nimi do 2010 […]

 • Logo UW wydział archeologii

  Archeoorientalistyka – seminaria

  Archeoorientalistyka jest Działaniem programu IDUB prowadzonym we współpracy Wydziału Orientalistycznego, Wydziału Archeologii i Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. W ramach projektu organizowany jest cykl seminariów, których tematem przewodnim jest „Władza w przestrzeni”. Najbliższe seminaria: 12 lipca o godz. 11:30 – prof. Wolbert G.C. Smidt (Friedrich Schiller Universitat w Jenie): „Ethnohistorical research in the ancient highlands of […]

 • Zdjęcie prezentacji webinarium Fushiya

  Seminarium PCMA: Participatory approach in practice

  W ramach kolejnego „Seminarium PCMA” dr Tomomi Fushiya (PCMA UW) przedstawi prezentację pt. „Participatory approach in practice”. Abstrakt: „Współpraca ze społecznościami lokalnymi jest ważną częścią praktyki archeologicznej, zwłaszcza podczas badań prowadzonych za granicą. Choć z pewnością nie jest to podejście nowe w archeologii, rozwój współpracy w archeologii w ciągu ostatnich dwudziestu lat zaowocował krytycznymi dyskusjami […]

 • Logo Sudan studies

  Rejestracja na konferencję „Sudan Studies”

  Od 1 lipca otwarta jest rejestracja dla uczestników konferencji Sudan Studies, która odbędzie się w Muzeum Narodowym w Warszawie 4 września 2021 r. Wśród organizatorów tegorocznej edycji konferencji jest Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja, której inicjatorem jest Durham University Sudan & Egyptology Study Group, poświęcona jest zagadnieniom związanym nie tylko z archeologią, ale także […]