Seminarium PCMA: Community Archaeology in Rural Environments (CARE) project. Reflections from Poland

Druga edycja cyklu „Miesiąc Dziedzictwa” w ramach seminariów PCMA skupia się na metodologii i praktyce archeologii wspólnotowej i angażującej. Omawiane są przykłady z Włoch, Egiptu i Polski. Ostatnim wykładem będzie „Community Archaeology in Rural Environments (CARE) project: reflections from Poland”, który wygłosi dr Patrycja Filipowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Abstrakt: „ <<Community Archaeology in Rural Environments – Meeting Social Challenges (CARE MSoC)>> to międzynarodowy projekt badawczo-archeologiczny koordynowany przez University of Lincoln. Wydział Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest jednym z partnerów projektu, obok instytucji z Wielkiej Brytanii, Holandii i Czech.

Podczas wykładu zamierzam przedstawić przegląd projektu CARE ze szczególnym uwzględnieniem jego celów, podstaw teoretycznych i metod. Przyjrzę się również jego wynikom w Polsce. W latach 2019-2021 jako studia przypadków wybrano trzy wsie położone w różnych regionach Polski: Chycina (zachodnia Polska), Sławsko (woj. pomorskie) i Biadki (centralna Polska). Przedstawiony zostanie przegląd trzyletniego doświadczenia w pracy z tamtejszymi społecznościami. Podsumowując, zamierzam porównać rezultaty i stopień oddziaływania projektu CARE w Polsce z innymi krajami partnerskimi, ponieważ każdy z nich reprezentuje inny kontekst społeczno-kulturowy.”

Seminarium odbędzie się we czwartek, 20 października, o godz. 11:00 na platformie Zoom. Aby uzyskać linki, prosimy pisać do dr Tomomi Fushiyi: t.fushiya@uw.edu.pl

Będzie to ostatni wykład w tej serii „Miesiąc Dziedzictwa”.

Program „Miesiąca Dziedzictwa” (pobierz jako PDF)