Zbigniew Godziejewski (1951–2022)

Nagłe odejście Zbigniewa Godziejewskiego, konserwatora, wieloletniego uczestnika prac CAŚ UW,  to nieodżałowana strata dla jego przyjaciół i współpracowników z ekspedycji, których był nieodzowną częścią.

Zbigniew Godziejewski pracował z naszymi ekspedycjami od ponad 30 lat, od początku lat 90tych XX wieku, kiedy brał udział w pracach w Palmyrze. Wkrótce poświęcił się jednak pracom konserwatorskim w Egipcie, najpierw w Deir el-Bahari, gdzie uczestniczył w zabezpieczaniu pozostałości świątyni Totmesa III. Jednak najwięcej czasu – ponad 15 sezonów – spędził w Sakkarze, gdzie był jeszcze na jesieni ubiegłego roku. Nikt nie spodziewał się wówczas, że ten sezon okaże się ostatnim…

Msza żałobna odbędzie się we czwartek 3 lutego 2022 r. o godz. 10:30 w kościele św. Zygmunta na pl. Konfederacji, po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na Powązkach Wojskowych.