Konkursy na stanowisko asystenta i adiunkta w CAŚ UW

Dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza dwa konkursy na stanowisko asystenta dla magistrów i trzy konkursy na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora.

Szczegółowe informacje o wymaganiach na każde ze stanowisk znajdują się w załącznikach: