Zmiany kierownictwa ekspedycji w Berenike i Naklun

Rada Naukowa Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW zatwierdziła zmiany kierownictwa dwóch ekspedycji CAŚ UW w Egipcie: w Berenike i Naklun.

Prowadzenie z ramienia CAŚ UW projektu w Berenike objął dr Mariusz Gwiazda (Wydział Archeologii UW). Zastąpił w tej roli Iwonę Zych, która pełniła funkcję kierownika polsko-amerykańskiej ekspedycji „The Berenike Project” od 2008 r. Kierownikiem ze strony amerykańskiego partnera projektu, University of Dealware, jest prof. Steven S. Sidebotham. Dr Gwiazda uczestniczył w projekcie jako specjalista od kultury materialnej. Ponadto, jako kierownik prac terenowych uczestniczył w innych projektach CAŚ UW: Marea Archaeological Project, a także Polsko-Libańskiej Ekspedycji Archeologicznej w Jiyeh (Porphyreon), kierował też w Libanie badaniami w Khan Khalde.

Kierownictwo ekspedycji w Naklun powierzono dr. Robertowi Mahlerowi (CAŚ UW). Poprzedni kierownik ekspedycji, prof. Włodzimierz Godlewski, piastował tę funkcję od 1986 r. Badania terenowe w Naklun trwały w latach 1986–2016. Dr Robert Mahler specjalizuje się w bioarcheologii. Uczestniczył w pracach ekspedycji w Naklun, współpracuje również w tym zakresie z innymi projektami CAŚ UW w Egipcie i Sudanie, m.in. w Aleksandrii, Dongoli i El-Zuma.