Podwyżki dla pracowników UW

Pracownicy UW otrzymają w najbliższych miesiącach podwyżki wynagrodzeń. 23 maja władze uczelni podpisały porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie podziału dodatkowej subwencji z MNiSW przeznaczonej na ten cel.

Władze Uniwersytetu Warszawskiego podają szczegółowe informacje na temat podwyżek i zasad ich przyznawania na stronie głównej UW.