Warsztaty: Ceramika nubijska z badań na Pustyni Bayuda w Sudanie

W dniach 18–20 lipca odbędą się w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku Międzynarodowe Warsztaty Ceramiczne poświęcone ceramice z badań
na Pustyni Bayuda w Sudanie. Organizatorami spotkania są Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Fundacja Ochrony Zabytków oraz Polski Ośrodek Archeologiczny w Chartumie CAŚ UW.

Podczas warsztatów, zamiast klasycznych referatów, przewidziano miejsce na prezentację materiałów ceramicznych, dyskusję na temat ich funkcji, chronologii oraz technologii ich wykonania. Stworzy to okazję do skonsultowania swoich opinii i wniosków z szerszym gronem ekspertów. Poza materiałami z Pustyni Bayuda, zostaną też zaprezentowane materiały ceramiczne z badań GAME w rejonie IV katarakty.

Spotkanie poprowadzą Henryk Paner oraz Elżbieta Kołosowska, zaś moderatorami warsztatów będą Jacke Philips, Laurence Smith oraz Mahmoud El-Tayeb.

Ceramika nubijska z badań na Pustyni Bayuda w Sudanie – Międzynarodowe warsztaty ceramiczne w Gdańsku
18–20 lipca 2018, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Sala Kolumnowa