Aynuna

Aynuna

Starożytne Leuke Kome(?)
 • Nazwa projektu:

  Saudyjsko–Polska Misja Archeologiczna w Aynuna
  Saudi–Polish Archaeological Project in Aynuna

 • Typ stanowiska:

  Osadnicze: port, faktoria oraz osada/miasto

  Lokalizacja:

  Arabia Saudyjska
  Prowincja Tabuk

  Datowanie:

  – okres rzymsko-nabatejski (II wiek p.n.e.–II wiek n.e.)
  – okres późnego antyku/wczesnoislamski (III–VIII wiek n.e.)

Najciekawsze odkrycia:

– zespół budynków z okresu rzymskiego, późnorzymskiego oraz wczesnoislamskiego
– grobowce i pochówki z różnych epok
– inskrypcja thamudejska
– przedmioty z brązu
– ozdoby szklane
– naczynia ceramiczne wyrabiane lokalnie oraz importowane
– pozostałości egzotycznych przypraw
– obiekty kamienne codziennego użytku

Historia badań:

Badane przez misję CAŚ UW w latach:

2014–

Typ badań:

badania wykopaliskowe, survey

Kierownicy badań:

Michał Gawlikowski (Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, 2014–2019)
Abdullah al-Zahrani (Saudi Commission for Tourism and National Heritage, 2014–2019)

Instytucje współpracujące:

– Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW
– Saudi Commission for Tourism and National Heritage

Informacje dodatkowe:

Badania finansowane z grantu NCN Harmonia 6: Infrastruktura handlu międzynarodowego w basenie Morza Czerwonego w okresie rzymskim, kierownik projektu: M. Gawlikowski; UMO-2014/14/M/HS3/00795.

Opis stanowiska i badań:

Stanowisko Aynuna znajduje się na brzegu koryta wyschniętej rzeki o tej samej nazwie (Wadi Aynuna /Fig. 1, 2/). Składa się z kilku części: portu, zajętego obecnie przez współczesną miejscowość Khoraiba, oddalonej o 3 km faktorii handlowej /Fig. 2, 3/ oraz ufortyfikowanej osady wznoszącej się na płaskowyżu przeciętym przez Wadi Aynuna. Badania archeologiczne koncentrują się na faktorii handlowej /Fig. 3, 4, 5, 6, 7/. Pozostałe obszary objęte zostały archeologiczną prospekcją terenową.

Kompleks budynków związanych z faktorią handlową oraz innych, nieznanego jeszcze przeznaczenia datuje się na okres od epoki rzymskiej (I wiek n.e.) do wczesnoislamskiej (VIII wiek n.e.). Zarówno pozostałości architektury, jak i drobne zabytki reprezentują ciekawy przykład kultury lokalnej funkcjonującej w szerokim kontekście międzynarodowych kontaktów handlowych /Fig. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14/.

Inne materiały na temat misji:
Rezultaty badań:

Sezon po sezonie – „Newsletter PCMA”:

M. Gawlikowski, K. Juchniewicz: Aynuna on the Red Sea, poster (PDF); konferencja Seminar for Arabian Studies 2016 r, Londyn

Bibliografia projektu:

Gawlikowski, M., Juchniewicz, K., Zahrani, A. (2018). The Saudi–Polish Excavations at Aynuna, a Nabatean Port on the Red Sea. ATLAL (w druku)

Gawlikowski, M. (2018). Looking for Leuke Kome. In Stories of Globalisation: The Red Sea and the Persian Gulf from Late Prehistory to Early Modernity. Leiden, The Netherlands: BRILL. doi: https://doi.org/10.1163/9789004362321_015

Gawlikowski, M. (2017). Indian Trade Between the Gulf and the Red Sea. Polish Archaeology in the Mediterranean 26/2, 15–30

Juchniewicz, K. (2017). The port of Aynuna in the pre-Islamic period: nautical and topographical considerations on the location of Leuke Kome. Polish Archaeology in the Mediterranean 26/2, 31–42

Galeria: