Seminarium PCMA: Bayes w Babilonie

Zapraszamy na kolejne z serii seminariów PCMA, podczas którego Maciej Wencel, doktorant Uniwersytetu Oksfordzkiego (Wolfson College) przedstawi wykład pt. „Bayes w Babilonie — chronologia wczesnej Epoki Brązu na Bliskim Wschodzie w świetle archeologii, historii i badań radiowęglowych”.

Seminarium odbędzie się we czwartek, 18 stycznia o godz. 11.30 w sali 135 w siedzibie Centrum.