Wręczenie księgi pamiątkowej prof. Włodzimierzowi Godlewskiemu

Podczas „Dnia Królestwa Makurii”, czyli specjalnej sesji tematycznej odbywającej się ostatniego dnia konferencji „Polacy nad Nilem”, wręczono księgę jubileuszową prof. Włodzimierzowi Godlewskiemu. W tomie tym, zatytułowanymAegyptus et Nubia Christiana. The Włodzimierz Godlewski Jubilee Volume on the Occasion of his 70th Birthday zgromadzono ponad 35 artykułów poświęconych zagadnieniom bliskim tematyce badań Jubilata. Zaś gratulacje i laudacje przekazało za jej pomocą ponad 200 współpracowników, kolegów i uczniów Profesora.

Włodzimierz Godlewski – profesor Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Zakładem Archeologii Egiptu i Nubii. Specjalizuje się w archeologii kultur późnoantycznych i wczesnośredniowiecznych w dolinie Nilu. Z ramienia Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW prowadzi badania terenowe w Naqlun (Egipt) i Dongoli (Sudan), gdzie bada pozostałości założeń monastycznych. Długoletni pracownik Muzeum Narodowego w Warszawie, którym kierował w latach 1990–1994. Od wielu lat związany z CAŚ UW, jako sekretarz naukowy Stacji w Kairze, członek Rady Naukowej oraz Komitetu Redakcyjnego wydawnictw Centrum. Jako aktywny członek wielu towarzystw  naukowych, organizował w Warszawie prestiżowe imprezy, takie jak m.in. III Międzynarodowy Kongres Koptologiczny w 1984 roku oraz XI Międzynarodowy Kongres Nubiologiczny w 2006 roku.

Fot. A. Szymczak