Zaproszenie do udziału w konferencji antropologicznej

Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW oraz Instytut Archeologii UW serdecznie zapraszają do udziału w konferencji  „Badania szczątków ludzkich z wykopalisk polskich w Afryce i na Bliskim Wschodzie, która odbędzie się 9 grudnia 2016 roku na Uniwersytecie Warszawskim.

Rozmach prac archeologów polskich w Afryce i na Bliskim Wschodzie, a co za tym idzie rosnąca liczba dostępnych do analiz szczątków ludzkich z tych terenów, skłoniły nas do podjęcia inicjatywy organizacji spotkania osób zaangażowanych w tego rodzaju badania. Mamy nadzieję gościć na nim wszystkich, którzy byliby skłonni podzielić się swoimi doświadczeniami. Serdecznie zapraszamy zarówno tych, którzy opowiedzą o swoich badaniach, jak i tych, którzy chcieliby zaprezentować swoje pomysły metodologiczne.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Na każde wystąpienie przewidujemy 20 min.

Biorących czynny udział w konferencji zapraszamy do publikacji swoich wystąpień w specjalnym numerze "Bioarchaeology of the Near East". Teksty będą podlegać standardowej procedurze recenzyjnej.

Pierwszy cyrkularz
DATA: 9 grudnia 2016 roku
MIEJSCE: Instytut Archeologii UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa
NADSYŁANIE PROPOZYCJI:  tematy wystąpień, z załączonym streszczeniem w języku polskim lub angielskim, prosimy nadsyłać na adres bioarchaeology@uw.edu.pl do dnia 30 czerwca 2016 roku.
KOMITET ORGANIZACYJNY:
dr hab. Tomasz Waliszewski
dr hab. prof. UW Arkadiusz Sołtysiak
mgr Robert Mahler