Kolejny grant na badania u wybrzeży Morza Czerwonego

Z przyjemnością informujemy, że kolejny projekt zgłoszony przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW otrzymał finansowanie z przyznanych właśnie grantów Narodowego Centrum Nauki.
Preludium 9 – Mgr Marek Woźniak: „Charakter i funkcjonowanie hellenistycznego Berenike, ośrodka portowego nad Morzem Czerwonym, oraz jego ewolucja od bazy wojskowej do międzynarodowego emporium”
Stanowisko w Berenike badane jest przez wspólną polsko-amerykańską misję kierowaną przez Prof. Stevena E. Sidebothama (University of Delaware, USA) i mgr Iwonę Zych (Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW).
W Berenike mamy do czynienia z obiektami o najwyższej wartości naukowej: pierwszym znanym przykładem hellenistycznej, miejskiej architektury obronnej na całym zachodnim wybrzeżu Morza Czerwonego i jedynym znanym tego typu zespołem zabytków w Egipcie. Jest to także jedyny przebadany archeologicznie przykład architektury hellenistycznej w którymkolwiek z miast/portów zbudowanych przez Ptolemeuszy w całym basenie Morza Czerwonego.
Celem projektu mgr Marka Woźniaka jest historyczne i archeologiczne opracowanie wszystkich odsłoniętych budowli oraz zabytków ruchomych (ceramiki, monet i innych drobnych zabytków). Dopiero takie kompleksowe studia, połączone z opracowaniami z zakresu nauk ścisłych (m.in. archeozoologicznymi badaniami szczątków hodowanych lub przywożonych do Berenike zwierząt, biologicznymi ekspertyzami wydobytych w dużej ilości muszli morskich mięczaków, oceanograficznymi informacjami na temat rozwoju linii brzegowej i prądów morskich, klimatologicznymi badaniami na temat opadów i wiatrów wiejących w tej części wybrzeża Morza Czerwonego) pozwolą nie tylko na opisanie wyglądu i funkcjonowania miasta, ale także na umieszczenie go w całościowym obrazie środowiska naturalnego.
Badania mgr Marka Woźniaka to już trzeci projekt badawczy finansowany ze środków NCN związany z międzynarodowymi pracami Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW nad Morzem Czerwonym.
W trakcie realizacji są również granty:
Grant w ramach konkursu „Harmonia 6” – prof. dr hab. Michał Gawlikowski: „Infrastruktura handlu międzynarodowego w basenie Morza Czerwonego w okresie rzymskim”.
Granty w ramach konkursu „Preludium 7” – Iwona Zych: Wierzenia i praktyki religijne w "Ziemi Czerwonej": zespoły budowli sakralnych i obiekty kultowe z miasta portowego Berenike jako odzwierciedlenie religijności mieszkańców egipskiego wybrzeża Morza Czerwonego i Pustyni Wschodniej w okresie od III w. p.n.e. po wczesny VI w n.e.

W ramach grantu NCN Opus 9 finansowanie badań na, prowadzonym przy współpracy z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, stanowisku w Tell el-Retaba otrzymał również dr hab. Sławomir Rzepka z Instytutu Archeologii UW.
Kierownikom projektów serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji:
O badaniach polsko-amerykańskiej misji w Berenike (Egipt):
 The Berenike Project (Facebook)
O innych grantach Centrum nad Morzem Czerwonym:
http://www.pcma.uw.edu.pl/pl/wydarzenia/artykul/grant-ncn-dla-prof-michala-gawlikowskiego/
O innych grantach realizowanych przy Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW:
http://www.pcma.uw.edu.pl/pl/wydarzenia/artykul/trzy-granty-dla-pcma/