Krystyna Polaczek (1948-2015)

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci po długiej i ciężkiej chorobie naszej koleżanki i przyjaciółki,  ŚP. KRYSTYNY POLACZEK, archeologa–egiptologa, uczestniczki polskich misji wykopaliskowych w Egipcie, wieloletniej kierowniczki warszawskiego biura Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Była prawdziwą duszą i spoiwem naszego środowiska oraz opiekunką młodych pokoleń badaczy. Bardzo będzie nam Jej brakowało.

Dyrekcja, Rada Naukowa Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW,
Przyjaciele i koledzy z Centrum i uczestnicy polskich misji archeologicznych w Egipcie i na Bliskim Wschodzie