Seminarium PCMA

Zapraszamy na kolejne z serii seminariów PCMA, podczas których prezentowane są bieżące projekty badawcze pracowników i współpracowników Centrum.
mgr Urszula Iwaszczuk przedstawi założenia swojego programu badawczego, na który uzyskała grant w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki "Preludium 7"
"Możliwości badania gospodarki mikroregionów El-Zuma/ El-Detti i Tanqasi na podstawie szcxzątków zwierzęcych znalezionych w kontekście sepulkralnym".
Seminarium odbędzie się w czwartek 27 sierpnia 2015, o godz. 11.30 w siedzibie Centrum (ul. Nowy Świat 4, sala 211)