Międzynarodowa konferencja naukowa: “Greco-Roman Cities at the Crossroads of Cultures”

Interdyscyplinarna konferencja, która odbędzie się w dn. 17–18 września we Wrocławiu, zgromadzi ponad 50 specjalistów z zakresu archeologii, architektury i epigrafiki grecko-rzymskiej. Zaprezentowane zostaną 34 referaty i kilka posterów.

Kilkanaście wystąpień będzie dotyczyło stanowisk badanych przez misje Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, głównie w Egipcie – Aleksandria, Berenike, Marea, Marina el-Alamein, Dolina Królów (grobowiec Ramzesa VI), Deir el-Bahari (świątynia Hatszepsut), ale także w Libanie – Jiyeh i Chhim, w Syrii – Palmyra, i na Cyprze – Nea Paphos.

Konferencję zorganizowano z okazji dwudziestolecia działającej do dziś Polsko-Egipskiej Misji Konserwatorskiej w Marina el-Alamein. W maju tego roku odbyła się w związku z tą rocznicą okolicznościowa wystawa.

Stanowisko Marina el-Alamein, położone na wybrzeżu Morza Śródziemnego na zachód od Aleksandrii, kryje ruiny grecko-rzymskiego miasta, które funkcjonowało od II wieku p.n.e. po VI wiek n.e.. Ośrodek ten leżał na morskim i lądowym szlaku handlowym wiodącym ze wschodu, przez Aleksandrię, do Cyrenajki i dalej na zachód. Usytuowanie na skrzyżowaniu kultur zaowocowało synkretyzmem widocznym w sztuce i architekturze tego miasta badanego przez kilka misji polskich archeologów, architektów i konserwatorów.

“Greco-Roman Cities at the Crossroads of Cultures”
Wrocław, 17–18 września 2015 r.
Muzeum Architektury
ul. Bernardyńska 5, 50-156 Wrocław
http://ihasit.arch.pwr.wroc.pl/grc

Program konferencji
Poster

Organizatorzy:
Katedra Historii Architektury, Sztuki i Techniki, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Uniwersytet Warszawski
Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji, Uniwersytet Jagielloński
Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
Rada naukowa:
Prof. Wiktor A. Daszewski (Uniwersytet Warszawski)
Prof. Michał Gawlikowski (Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Uniwersytet Warszawski)
Prof. Patrizio Pensabene (Uniwersytet Sapienza, Rzym)
Prof. Tomasz Waliszewski (Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Uniwersytet Warszawski)
Prof. Jacek Kościuk  (Politechnika Wrocławska)
Prof. Rafał Czerner (Politechnika Wrocławska)