11th International Conference on Archaeological Prospection

Międzynarodowa konferencja na temat prospekcji archeologicznej odbędzie się we wrześniu 2015 roku w Warszawie. Jej współorganizatorami są Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Stowarzyszenia Naukowe Archeologów Polskich oraz Międzynarodowe Towarzystwo Prospekcji Archeologicznej.
Tematem specjalnym jedenastej edycji tej odbywającej się co dwa lata konferencji, będzie „archaeological feedback” informacja zwrotna z badań archeologicznych weryfikujących wyniki badań geofizycznych. Zostanie mu poświęcona sesja otwarta, która gościć będzie w Centrum Nauki Kopernik.
Pozostałe sesje odbędą się na Uniwersytecie Warszawskim:
1. Interpretacja i prezentacja rezultatów prospekcji archeologicznej
2. Zintegrowane prospekcyjne metody badawcze
3. Przetwarzanie i wizualizacja danych    
4. GIS a prospekcja
5. Geofizyka a archeologia: informacja zwrotna
6. Geofizyka a archeologia: informacja zwrotna – sesja otwarta*
7. Aspekty techniczne
8. Historia geofizyki archeologicznej
Warszawa, 15-19 września 2015 roku, Stara Biblioteka UW.
Więcej informacji na stronie konferencji i na jej profilu FB.
* konieczna jest wcześniejsza rejestracja on-line