Seminarium PCMA

Zapraszamy na kolejne z serii seminariów PCMA, podczas których prezentowane są bieżące projekty badawcze pracowników i współpracowników Centrum.
Mgr Iwona Zych przedstawi założenia planowanego projektu związanego z badaniami w Berenike:
"Krajobraz i kultura: zmiany œrodowiskowe i kulturowe determinujące ukształtowanie i zagospodarowanie miasta i portu w czasach wczesno- i późno-rzymskich"

Czwartek, 25 czerwca 2015r., godz. 11.30, w siedzibie Centrum (ul. Nowy Świat 4, sala 211)