Polish Archaeology in the Mediterranean 23/1

Rocznik Polish Archaeology in the Mediterranean, wydawany przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, stanowi forum dla prezentacji wyników badań ekip polskich archeologów i innych specjalistów związanych nie tylko z Centrum ale i z licznymi polskimi i zagranicznymi instytucjami naukowymi. W ciągu ostatniego ćwierćwiecza czasopismo rosło i ewoluowało. Obecnie zawiera nie tylko raporty z konkretnego sezonu badań, ale także artykuły przekrojowe związane z tematami badań  podejmowanych przez misje pracujące pod auspicjami Centrum we wschodnim basenie Morza Śródziemnego i w północnej Afryce. Rozwijająca się współpraca Centrum z krajami regionu, takimi jak Kuwejt, Jordania, Arabia Saudyjska, czy Armenia, dała impuls do poszerzenia zakresu badań nad światem starożytnym, a co za tym idzie, również do terytorialnego i tematycznego wzbogacenia prezentowanych artykułów.

Raporty z najnowszych badań w dalszym ciągu stanowią trzon każdego tomu. Jest tak również w przypadku PAM 23. Pierwszy z dwóch fascykułów, z których składa się ten tom, to w większości artykuły opisujące rezultaty wykopalisk archeologicznych i badań powierzchniowych, a także działanie konserwatorskie na stanowiskach badanych przez misje Centrum. Poświęcony jest kampanii z 2011 roku.

Zasięg chronologiczny tych badań sięga od Epoki Brązu po późne średniowiecze. Jedenaście z opisywanych stanowisk leży w Egipcie (Aleksandria, Marea i Marina el-Alamein na wybrzeżu, Tell el-Retaba, Tell el-Farcha, Tell el-Murra w delcie Nilu, Sakkara i Naklun w oazie Fajum, Deir el-Bahari w Górnym Egipcie, oaza Dachla, a także czerwonomorski port Berenike), trzy znajdują się w Sudanie (Stara Dongola, Banganari oraz el-Zuma) i po jednym na Cyprze (Nea Pafos), w Libanie (Bejrut) i w Syrii (Palmyra), a także w regionie Al-Subiyah w północnym Kuwejcie.

Oprócz raportów tom ten mieści artykuły przekrojowe związane terytorialnie lub tematycznie z wiodącymi kierunkami badań Centrum. Autorzy artykułów z tego działu rekrutują się spomiędzy członków misji, a także niezależnych badaczy zaproszonych do analizy materiału. W obecnym tomie znalazły się kontrybucje autorów afiliowanych w 24 instytucjach. Trzy spośród pięciu tekstów poświęcone są badaniom nad materiałem ceramicznym i poruszają tematy od zagadnień technologicznych w ceramice z wczesnej Epoki Brązu (Tell Arbid w Syrii), poprzez przegląd produkcji ceramicznej z ponad 600 lat funkcjonowania klasztoru w Naklun w Egipcie, po wstępną analizę mis ceramicznych z okresu islamskiego (wyspa Bidżan w Iraku). Zagadnienia związane z typologią i dystrybucją poruszone są w artykule prezentującym znaleziska naczyń marmurowych z Jiyeh w Libanie. W piątym artykule omówiono konstrukcję unikalnych umocnień hellenistycznych w ptolemejskim porcie Berenike.

Elektroniczne wersje artykułów z tego tomu dostępne są w wersji kolorowej w internetowej bazie czasopism CEEOL