Seminarium PCMA

Zapraszamy na kolejne z serii seminariów PCMA, podczas których prezentowane są bieżące projekty badawcze pracowników i współpracowników Centrum.
Dr hab. Tomasz Waliszewski:
Szkoły, centra, instytuty.
Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW pośród instytucji archeologicznych basenu Morza Śródziemnego

Czwartek, 11 czerwca 2015r., godz. 11.30, w siedzibie Centrum
(ul. Nowy Świat 4, sala 211)