Jubileusz Profesora Wiktora Andrzeja Daszewskiego

W najbliższy poniedziałek odbędą się obchody jubileuszu 75-lecia urodzin i 50-lecia pracy naukowo-badawczej profesora Wiktora Andrzeja Daszewskiego.

W czasie uroczystości Profesorowi Daszewskiemu wręczona zostanie księga jubileuszowa Classica Orientalia. Essays Presented to Wiktor Andrzej Daszewski on his 75th Birthday. Znalazło się w niej 29 artykułów autorstwa uczniów i współpracowników Profesora Daszewskiego.

Uroczystość odbędzie się Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego (Krakowskie Przedmieście 26/28) w poniedziałek 12 grudnia 2011 r. o godz. 11.00.