Wyróżnienia dla CAŚ UW

1991: Nagroda Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
„za wybitne zasługi dla kultury polskiej w świecie”

1999: ZŁOTA ŁOPATA
Nagroda dziennika Rzeczypospolita i magazynu Archeologia Żywa za „największe osiągnięcia w upowszechnianiu polskich odkryć archeologicznych w Polsce i na świecie”