Piotr Zakrzewski

Zainteresowania badawcze:

  • Archeologia prowincji rzymskich, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Dolnego Dunaju
  • Rzymska architektura wojskowa, systemy obronne fortów i twierdz legionowych z okresu pryncypatu, armia rzymska, starożytna poliorketyka
  • Grecko-rzymska architektura prywatna w Afryce Północnej, techniki budowlane, dekoracja artystyczna
  • Zaawansowane metody dokumentacji w archeologii
Kariera zawodowa

Wykształcenie

2022 praca doktorska na Wydziale Historycznym UW; temat rozprawy: „Munitiones castrorum. Fortyfikacje rzymskiego obozu legionowego w Novae (I–III w. n.e.)”

2010 praca magisterska w Instytucie Archeologii UW „Przestrzenne modele rzeźby terenu w praktyce archeologicznej ostatnich lat”

2008 praca licencjacka w Instytucie Archeologii UW „Wybrane przykłady architektury prywatnej w rzymskim Ptolemais (Libia)”

Stanowiska i funkcje

od 2022 adiunkt w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

2018–2022 asystent naukowy w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

2009–2011 Staż studencki w Zakładzie Prowincji Rzymskich w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego; opiekun stażu: prof. Tadeusz Sarnowski

Projekty badawcze

2013–2019 Wykopaliska archeologiczne na stanowisku Bahra 1 (Kuwejt); jako topograf i dokumentalista

2017 wykonawca w grancie NCN: „Osiedle cywilne przy rzymskim obozie legionowym w Novae (Mezja Dolna) i jego losy w okresie późnego antyku” (UMO-2015/19/B/HS3/01790), kierownik projektu: dr Agnieszka Tomas

2017 wykonawca w grancie NCN: „In medio castrorum. Statuaryczno-epigraficzny pejzaż centralnej części rzymskiego obozu w Novae” (GR-5400; 2016/21/B/HS3/00030), kierownik projektu: prof. Tadeusz Sarnowski

2013, 2015–2017 Wykopaliska archeologiczne na stanowisku Kharaib el-Desht, Fajlaka (Kuwejt); jako topograf i dokumentalista

2017 Wykopaliska archeologiczne na stanowisku Saruq al-Hadid (Zjednoczone Emiraty Arabskie); jako topograf

2007–2019 Wykopaliska archeologiczne na terenie twierdzy legionowej oraz miasta późnoantycznego Novae (Bułgaria); jako kierownik wykopu, dokumentalista, topograf

2014, 2016 Wykopaliska archeologiczne na stanowisku Metsamor (Armenia); jako dokumentalista i topograf

2012 Badania powierzchniowe, Fajlaka (Kuwejt); jako topograf i dokumentalista

2009–2012 Wykopaliska archeologiczne oraz badania powierzchniowe na stanowisku Akrai, Palazzolo Acreide (Włochy); jako archeolog, dokumentalista, topograf

2010–2011 Wykopaliska archeologiczne oraz badania powierzchniowe w rejonie Al-Subiyah (Kuwejt); jako topograf i dokumentalista

2006–2010 Wykopaliska archeologiczne na terenie chory Chersonezu Taurydzkiego (Ukraina); jako archeolog, dokumentalista i topograf

2007–2009 Badania powierzchniowe na stanowisku Szurpiły (Polska); jako topograf

2006 Wykopaliska archeologiczne na stanowisku Ptolemais (Libia); praktyki studenckie

Stypendia

2015 Stypendium (Travel Grant) Deutsche Limeskommission w ramach międzynarodowej konferencji: XXIIIrd International Congress of Roman Frontier Studies

Bibliografia naukowa

Rozdziały w książkach

Zakrzewski, P. (2019). Geodesy and photogrammetry in archaeology. Advanced documentation methods used by the Kuwaiti-Polish Archaeological Expedition, in: A. Pieńkowska, D. Szeląg & I. Zych (eds.), Stories told around the fountain.Papers offered to Piotr Bieliński on His 70th Birthday, 759–776 Doi: 10.31338/uw.9788323541714

Zakrzewski, P. (2018). Portae Castrorum. Reconstructing the gates of the Roman legionary fortress at Novae (Lower Moesia). in: C. S. Sommer/S. Matešić (eds.), LIMES XXIII. Proceedings of the 23rd International Congress of Roman Frontier Studies Ingolstadt 2015. Akten des 23. Internationalen Limeskongress in Ingolstadt 2015. Beiträge zum Welterbe Limes Sonderband 4, Mainz, 343–349

Zakrzewski, P. (2015). Architectural order of portico in the courtyard of the legionary headquarters – Novae (Moesia Inferior), in the light of recent discoveries. Tomas A. et al. (eds.), Ad fines imperii Romani. Studia in honorem T. Sarnowski, 201–208

Chowaniec, R., in. coll. Rekowska, M., Więcek, T., Matera, M., Zakrzewski, P., Fituła, M. (2012). Rapporto preliminare della campagna di scavi a Palazzolo Acreide (2011), Warszawa

Olszewski, M.T., Zakrzewski, P. (2012). The Decoration of the dining Rooms at Ptolemais in Cyrenaica (Libya) in the Light of the last Researches. Actes du Xie Congrès Internationale pour l’Etude de la Mosaïque Antique, Bursa 2011, 665–674

Artykuły naukowe

Lech, P., Matera, M., Zakrzewski, P. (2021). Using Reflectance Transformation Imaging (RTI) to document ancient amphora stamps from Tanais, Russia. Reflections on first approach to their digitalisation, Journal of Archaeological Science: Reports 36, https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2021.102839

Zakrzewski, P. (2020). Reconstructing the phases of the fortifications of the legionary fortress at Novae (Lower Moesia), Journal of Roman Archaeology, 33, https://doi.org/10.1017/S1047759420001105

Lech, P., Zakrzewski, P. (2020). Depopulation and devastation: using GIS for tracing changes in the archaeological landscape of Kharaib al‐Dasht, a Late Islamic fishing village (Kuwait), Archaeological Prospection, 1–8 https://doi.org/10.1002/arp.1790

Zakrzewski, P. (2017). The gates of the legionary fortress at Novae (Lower Moesia) and changes in their layout design. Archeologia, 66, 7–26

Sarnowski, T., Tomas, A., Kovalevska, L., Zakrzewski, P., Dziurdzik, T., Jęczmienowski, E. (2015). Novae – castra, canabae, vicus 2013–2015. Preliminary report on the excavations and prospection surveys of the University of Warsaw Archaeological Expedition. Archeologia, 65, 177–203

Sarnowski, T., Tomas, A., Kovalevska, L., Zakrzewski, P., Dziurdzik, T., Jęczmienowski, E. (2014). Novae 2014. Legionary defences and the rear part of the fortress, Światowit, 12 fasc. A, 185–192

Sarnowski, T., Tomas, A., Kovalevska, L., Zakrzewski, P., Dziurdzik, T., Jęczmienowski, E. (2013). Novae 2013. Legionary defences and headquarters building. Światowit, 11 fasc. A, 179–186

Sarnowski, T., Tomas, A., Kovalevska, L., Zakrzewski, P. (2012). Novae 2012. Munitiones Castrorum, legionary defences. Światowit, 10(A), 145–150

Sarnowski, T., Tomas, A., Kovalevska, L., Chowaniec, R., Zakrzewski, P. (2010). Novae – Castra Legionis, 2010–2012. Preliminary report on the excavations of the Warsaw University Archaeological Expedition. Archeologia, 61, 1–16

Konferencje

Czynny udział

2019 „Polacy na Bliskim Wschodzie”, Warszawa
Referat (z P. Lechem oraz M. Truszkowskim): „Implementacja zaawansowanych metod dokumentacji w badaniach Kuwejcko-Polskiej Ekspedycji Archeologicznej (KPAM) na przestrzeni ostatnich lat”

2019 „47th Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology”, Kraków
Referat (z P. Lechem oraz M. Truszkowskim): „Depopulation and devastation. Linking GIS data for estimating changes in archaeological landscape of Kharaib el-Desht (Kuwait)”

2017 „XXVII Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego”, Warszawa.
Referat: „Wojskowa estetyka na przykładzie dekoracji architektonicznej komendantury legionu I Italskiego w Novae (Mezja Dolna)”

2017 „IVth International Conference on the Roman Danubian Provinces, Traian and the Danubian Provinces”, Zagreb.
Referat: „New information about construction and development of stone fortifications of the legionary fortress at Novae (Lower Moesia)”

2016 „XXVI Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego”, Warszawa.
Referat (z T. Sarnowski): „Bramy obozu rzymskiego legionu w Novae. Badania weryfikacyjne Ekspedycji IA UW”

2016 Seminarium PCMA: „Badania archeologiczne Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w rejonie Zatoki Perskiej (w Kuwejcie i Omanie). Przegląd dotychczasowych projektów oraz nowe wyzwania badawcze”, Warszawa.
Referat:” Geodezja i fotogrametria w dokumentacji archeologicznej misji polsko-kuwejckiej”

2015 „XXIIIrd International Congress on Roman Frontier Studies”, Ingolstadt (Niemcy).
Referat: „Portae Castrorum. Gates of the Roman Legionary Fortress at Novae (Lower Moesia)”

2013 „XXIII Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego”, Warszawa.
Referat (z T. Sarnowski, L. Kovalevskaja, A. Tomas): „Novae 2013. Na placu budowy komendantury rzymskiego legionu”

2012 „XXII Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego”, Skarżysko-Kamienna.
Referat: „Novae 2012. Bramy, wieże, woda, czarki i amfory” (z T. Sarnowski, L. Kovalevskaja, R. Chowaniec, A. Tomas)

2010 „XX Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego”, Warszawa.
Referat (z T. Sarnowski, L. Kovalevskaja, A. Tomas): „W centrum i wzdłuż linii umocnień rzymskiego obozu. Badania Ekspedycji IA UW w Novae”

2009 „XIX Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego: 90 lat archeologii na Uniwersytecie Warszawskim”, Warszawa.
Referat: „Grafika komputerowa w archeologii”

2009 „XIth International Congress on Ancient Mosaics”, Bursa (Turcja).
Referat (poster z M.T. Olszewski): „The Decoration of the dining Rooms at Ptolemais in Cyrenaica (Libya) in the Light of the last Researches”

2008 „XVIII Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego: 90 lat archeologii na Uniwersytecie Warszawskim”, Wiktorowo.
Referaty (z M.T. Olszewski); „Novae. Topografia i fortyfikacje rzymskiego obozu” (z T. Sarnowski): „Domy okresu rzymskiego w Ptolemais. Dekoracja trikliniów w świetle najnowszych badań.”

Działalność popularyzatorska
  • Udział przy realizacji wystawy: „Szkoła aleksandryjska. Polskie badania na Kom El-Dikka 1960–2011”
  • Zarządzanie profilem „Ekspedycja IA UW Novae” na portalu społecznościowym Facebook

Polecane linki

Profil w serwisie Academia.edu
Ekspedycja IA UW Novae