Archeowieści PCMA

 

Październik 2013
WARSZTATY: OD MORZA CZERWONEGO DO ZATOKI.
Nowe kierunki badań archeologicznych Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

Archeowieści Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej 34

Lato 2013
Sudański klasztor w al-Ghazali: polscy archeolodzy na tropie porwania sprzed tysiąca lat

Archeowieści Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej 33

Lato 2012
Warszawa: wystawa „Szkoła Aleksandryjska. Polskie badania na Kom el-Dikka 1960-2011”

Archeowieści Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej 32

Wiosna 2012
Egipt: nowe odkrycia w Berenike

Archeowieści Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej 31

Wiosna 2012
Nowe projekty Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Kuwejcie

Archeowieści Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej 30

Grudzień 2011
Jubileusz Profesora W.A. Daszewskiego

Archeowieści Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej 29

Jesień 2011
Irak: Polacy szkolą irackich archeologów

Archeowieści Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej 28

Wiosna 2011
Egipt: Wykopaliska i badania geoarcheologiczne w porcie Berenike

Archeowieści Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej 26

Kwiecień 2011
Pięćdziesięciolecie polsko-sudańskiej współpracy archeologicznej

Archeowieści Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej 25

Jesień 2010
Egipt: Badania w klasztorze Neqloni z V – X wieku n.e.

Archeowieści Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej 24

Jesień 2010
Syria: Świątynne wzgórze i gliniane zabawki – najnowsze odkrycia w syryjskim Tell Arbid

Archeowieści Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej 23

Jesień 2010
Egipt: Tell el-Retaba – sezon 2010

Archeowieści Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej 21

Jesień 2010
Egipt: Sakkara – kampania 2010

Archeowieści Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej 20

Zima 2010
Syria: Karawanseraj z końca III tysiąclecia p.n.e.

Archeowieści Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej 19

Zima 2010
Sudan: Dongola – o królu, świętym i błogosławionych biskupach

Archeowieści Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej 17

Jesień 2009
Egipt: po wykopaliskach w faraońskiej twierdzy w Tell er-Retaba

Archeowieści Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej 16

Jesień – zima 2009
Kuwejt: groby na pustyni i osada sprzed 7 tysięcy lat w As-Sabbiya

Archeowieści Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej 15

Jesień – zima 2009
Egipt: skarby koptyjskich mnichów z Naqlun z IX/X w.

Archeowieści Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej 13

Jesień 2009
Syria: Tell Arbid – kompleks sakralny i budowle administracyjne

Archeowieści Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej 12

Lato 2009
Liban: badania w Jiyeh i Chhim

Archeowieści Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej 11

Wiosna 2009
Syria: Tell Arbid – wykopaliska Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Archeowieści Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej 10

Zima 2009
Egipt: Berenike – ptolemejski port nad Morzem Czerwonym

Archeowieści Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej 9

Zima – wiosna 2009
Sudan: Dongola – pałac, klasztor i meczet

Archeowieści Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej 8

Lato – jesień 2008
Syria: Tell Arbid – miasto w północnej Mezopotamii z III tys. p.n.e.
Liban: rekonesans archeologiczny na terenie starożytnej Fenicji
Cypr: badania ratunkowe wokół Willi Tezeusza w Pafos

Archeowieści Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej 7

Wiosna 2008
Egipt: badania w Tell el-Farcha
Lato 2008
Syria: Tell Arbid – wykopaliska Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Archeowieści Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej 4

Jesień 2007
Syria: odkrywanie miasta Palmyra
Kuwejt: cmentarzysko w As-Sabbiya

Zima 2008
Sudan: odkrycie kościoła i pałacu z początku I tys. n.e. koło wioski Selib

Archeowieści Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej 1