„Living in the house”: program konferencji

Dostępny jest już program konferencji „Living in the house: researching the domestic life in ancient Egypt and Sudan”. Odbędzie się ona w dniach 27–30 listopada 2022 roku w formie hybrydowej: w Kairze oraz online. Referaty dotyczyć będą interdyscyplinarnych zagadnień z zakresu archeologii osadniczej w starożytnym Egipcie i Sudanie.

Konferencja organizowana jest w Kairze przez dr Fatmę Keshk, aktualną stypendystkę Institut Français d’Archéologie Orientale oraz Stacji Badawczej w Kairze CAŚ UW. Poświęcona będzie badaniom w zakresie archeologii osadniczej w Egipcie i Sudanie, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju architektury mieszkalnej, użytkowania przestrzeni domostw, szerokiego spektrum kultury materialnej oraz schematów zmian i ciągłości w osadnictwie w ujęciu etno-archeologicznym. Konferencja ma na celu zgromadzenie badaczy, którzy aktualnie pracują nad tematami związanymi z codziennym życiem domowym dawnych społeczności Egiptu i Sudanu. Ma stanowić forum do dyskusji nad najnowszymi osiągnięciami w tej dziedzinie badań i dać możliwość, by przekazać je szerszej społeczności naukowej.

Prezentowane referaty będą nie tylko obejmować szeroki zakres geograficzny i czasowy, ale będą też interdyscyplinarne, podkreślając różnorodne metodologie i zestawy danych, które mogą być wykorzystane do badania życia domowego starożytnych i historycznych społeczności w Egipcie i Sudanie. Poprzez uwzględnienie zarówno starożytnego Egiptu, jak i Sudanu, spotkanie pozwoli uczonym na refleksję nad podobieństwami i ciągłością (lub ich brakiem), pomiędzy tymi sąsiadującymi krajami.

Udział jest możliwy po rejestracji, zarówno osobiście (ilość miejsc ograniczona) jak i online. Aby wziąć udział, prosimy o wypełnienie formularza: (link do formularza Google).

Zobacz aktualny program konferencji (PDF).

Księga abstraktów (PDF).